Yönetim Politikamız

Ambalaj ve ambalaj yan sanayi mamülleri üreten firmamız;
Bütün faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini esas almayı,
Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslarası anlaşmalara uymayı,
Atıkların geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemeyi,
Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini arttırmayı,
 
Faaliyet sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda tedbirleri almak, risk analizlerini yapmak ve sürdürmeyi,
 
Ürünlerimizi sunarken teknolijiyi ve sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi,
 
Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirme uygulayarak kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı,
 
Yönetim sistemlerimizin gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi
 
Yönetim politikası olarak benimsemiştir…
Genel Müdür
02.01.2013